FRÉZOVANIE VLOŽKOVANIE KOMÍNOV

✓ Dobrý Kominár ✓


Podmienky bezpečnej prevádzky plyn. spotr. kat. B a C

Spotrebiče kategórie B – atmosférický, podtlaková prevádzka

 • vzduch pre spaľovanie odoberajú z priestoru, kde sú inštalované.
 • Spaliny sú odvádzané dymovodom a komínom do vonkajšieho priestoru (príklad - prietokové ohrievače a plynové kotly).
 • Pracuje v podtlakovej prevádzke.
 • Tlak v dymovode je menší ako atmosférický tlak v miestnosti kde je dymovod-komín čo vytvára prúdenie, komínový ťah.
 • Dymové hrdlo je priemeru 100 mm a viac.
 • Má kondenzačnú misku na päte komína.
 • Je to preto lebo spaliny prúdia prieduchom len preto lebo je medzi dymovým hrdlom spotrebiča a ústim komína tlakový a teplotný rozdiel, kominový ťah.

 Plynové spotrebiče typu B pri zanedbanom servise produkujú vysoké hodnoty oxidu uhoľnatého CO v rádoch tisícnásobku koncentrácie oproti povoleným hodnotám tj. 30 ppm. (1 ppm je 1miliontina CO v 1 m3 vzduchu). Plynové kotly sa zle vyčisteným odovzdávacom výmenníkom stráca jednak na účinnosti kotla, ale hlavne dochádza k zlému odvodu spalín, ktoré sa začínajú hromadiť v kotli. Dôleţitá je aj funkčnosť poistky proti spätnému toku spalín, ktorá v prípade otočenia ťahu kotly odstaví celý plynový spotrebič.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, tak sa kontrola vykonáva:

 • každých 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
 • každých 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Spotrebiče kategórie C  TURBO - pracuje v pretlakovej prevádzke

 • Nemá prerušovač ťahu. Vzduch pre spaľovanie odoberajú z vonkajšieho priestoru a spaliny odvádzajú do vonkajšieho priestoru (príklad - "turbo" plynové kotly a podokenná ohrievače).
 • Vnútorné rúry majú rozmery 80mm alebo 60mm.
 • Pri dymovode sa jedná o rúry koncentrické, rúra v rúre.
 • Vonkajšie 100 - 125 mm kadiaľ prúdi do kotla nasávací vzduch.
 • Teplota spalín sa pohybuje medzi 110 C° až 160 C° - Turbo kotol
 • Nemá odvod kondenzátu na spodku kotla.
 • Na komíne môže byť pripojených viac kotlov na jeden komín aj na rôznych podlažiach / LAS /
 • Turbo - kondenzačný / spotrebič typu “C”
 • Na dymovod ani komín nemôžu byť použité plastové rúry podľa EN14471 ak je teplota spalín vyššia ako je uvedené vo vyhlásení o parametroch výrobku plastových- certifikát.

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

Spotrebiče kategórie C  TURBO kondenzačný  - pracuje v pretlakovej prevádzke

 • Nemá prerušovač ťahu. Vzduch pre spaľovanie odoberajú z vonkajšieho priestoru a spaliny odvádzajú do vonkajšieho priestoru (príklad - "turbo" plynové kotly a podokenná ohrievače).
 • Vnútorné rúry majú rozmery 80mm alebo 60mm.
 • Pri dymovode sa jedná o rúry koncentrické, rúra v rúre.
 • Vonkajšie 100 - 125 mm kadiaľ prúdi do kotla nasávací vzduch.
 • teplota spalin sa pohybuje do 50 C° - Turbo Kondenzačný kotol
 • Nemá odvod kondenzátu na spodku kotla
 • Na komíne môže byť pripojených viac kotlov na jeden komín aj na rôznych podlažiach / LAS /
 • Turbo - kondenzačný / spotrebič typu “C”
 • Na dymovod ani komín nemôžu byť použité plastové rúry podľa EN14471 ak je teplota spalín vyššia ako je uvedené vo vyhlásení o parametroch výrobku plastových- certifikát.

Bezpečnosť

Na patričnú a bezpečnú funkčnosť prevádzky plynových kotlov majú vplyv súvisiace udalosti a okolnosti: - Dostačujúce objem miestnosti pre prívod spalného vzduchu (nadmerná tesnosť miestností, utesňovanie bytov, nepriechodnosť cirkulácie vzduch v byte zatváraním a tesnosťou dverí. - Dĺžka prevádzky spotrebiča v uzavretých priestoroch v nadväznosti na funkčnosť a technický stav spotrebiča a objem priestorov s umiestneným plynovým spotrebičom. - Vykonávanie pravidelných vizuálnych kontrol prevádzky kotla - plameň má horieť jasným modrým plameňom, v prípade ţlutočerveného plameňa vykazuje kotol defekt pri spaľovaní plynu, napr. zanesenie odťahu spalín, otočenie toku spalin- zmena vonkajších klimatických podmienok. RIZIKO OTRAVY spaliny z PREVÁDZKY PLYNOVÝCH SPOTREBIČOV. I. etapa otravy -Nedostatok vzduchu pre spaľovanie plynu, doba trvania otravy - rádovo hodiny. Nepôsobí toxicky, pôsobí na vplyv horenia plameni v spotrebiči. II. etapa otravy - produkcia spalín zlý odvod spalín, otočenie toku, doba trvania otravy - rádovo desiatky minút. III. etapa otravy - produkcia spalín hromadiace sa v miestnosti, vysoký obsah CO, doba trvania otravy - rádovo desiatky sekúnd.  Exponenciálny nárast koncentrácie CO - otrava CO !!

PRIEBEH REALIZÁCIE


Frézovanie

Práce sa vykonávajú z vrchu komína špeciálnou komínovou frézou, ktorá sa postupne ťahá z dola smerom nahor. Hydraulická hlavica má na sebe namontované vysoko kalené reťaze, ktoré odstredivou silou šetrne melú komínovú tehlu na prach. Ofrézovaný materiál ostáva na dne komína, odkiaľ sa postupne odoberá počas frézovania. Do takto pripraveného komína možeme namontovať nerezový systém.


Vložkovanie

Takmer každý komín je pred montážou nerezového systému potrebné prefrézovať a zväčšiť tak vnútorný prieduch na požadovaný kruhový rozmer. Montáž nerezového systému sa realizuje vkladaním jednotlivých dielov z vrchu komína. V objekte sa spraví len drobným zásahom technologický otvor pre osadenie čistiacich dvierok a napojenie dymovodu. Ostatné práce sa realizujú zo strechy.


Čo ešte treba ?

Ak sa rozhodnete pre realizáciu, mali by ste vedieť nasledovné veci. Chcete čistiace dvierka aj na povale alebo len dole. Aký máte rozmer, priemer vývodu zo spotrebiča. Aké máte napojenie dymovodu v stene: 90 stupňov alebo 45 stupňov. Aký približne máte vysoký komín. Druh paliva: drevo, uhlie, brikety, peletky, ekohrášok atď. Následne nás kontaktujte a vypracujeme Vám presnú cenu.

CENY

Frézovanie komína od: 20,- EUR/bm s DPH

Vložkovanie komína, práce od: 20,- EUR s DPH

Čistenie komína: 29,- EUR s DPH

Matriál nacenujeme individuálne - kontaktujte nás

tel.: 0907 779 779

Kompletný cenník

Výpis článkov

 • 06 Jún 2019

  Keď sme boli deti:)

  Nostalgia na ktorú radi spomínajú ročníky čo si pamätajú klasické staré dobré večerníčky. Nuž naše milé detičky na tomto fičali Vaši ockovia a mamičkyJ

 • 05 Máj 2019

  Občasne užívaná stavba

  Vedeli ste že na občasne užívanej stavbe nemusíte čistiť komín tak pravidelne ako napríklad na bežnom rodinnom dome? Ak chcete vedieť viac a znenie presnej definície vyhlášky prečítajte si tento článok.

 • 04 Apr 2019

  Ako často kontrolovať rodinný dom

  Rodinné domy, ktoré majú menší vykurovací spotrebič ako je 50 kW a ide pritom o tuhé palivo je potrebné odborne skontrolovať kominárom najmenej raz za rok. Popri tom treba svojpomocne kontroly vykonávať každé 4 mesiace.

 • 03 Mar 2019

  Kontroly plynových kotlov

  Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, sa musí počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok. Plynový kotol typu B raz za 6 mesiacov ak je komín vyvložkovaný. Viac nájdete v tomto článku.

Archív